Kompletní rekonstrukce v MŠ Záhumenice

I. fáze
Rekonstrukce podlahového topení v předním bloku .

II. fáze
Rekonstrukce kotelny a topení v přilehlých objektech .

Dokončeno: 12.4.2020
Místo: Brno